ระบบของ THAI.AC มีอะไรบ้าง

ระบบปรับแต่งเว็บไซต์

เปิดใช้งานได้ทันที
 • สามารถเลือกรูปแบบเว็บได้
 • สามารถปรับแต่งหัวเว็บไซต์ได้
 • สามารถปรับแต่งพื้นหลัง สีสันได้
 • สามารถปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ได้
 • สามารถเพิ่ม-ลบบล็อกต่าง ๆ ได้

ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน

เปิดใช้งานได้ทันที
 • ประวัติ/ปรัชญา/สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • คติพจน์/สี/อักษรย่อประจำโรงเรียน
 • ต้นไม้/ที่ตั้ง/แผนผังของโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
 • อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ระบบบุคลากร

เปิดใช้งานได้ทันที
 • ทำเบียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร
 • คณะครูตามกลุ่มสาระ
 • ครูที่ปรึกษาประจำห้อง

ระบบข่าวสาร/ภาพกิจกรรม

เปิดใช้งานได้ทันที
 • เพิ่มข่าวได้ไม่จำกัด
 • แทรกภาพ/วีดีโอ ในข่าวได้
 • สร้างอัลบัมภาพได้ไม่จำกัด
 • ระบบข่าวจากสำนักงานเขต
 • ดึงข่าวการศึกษาอัตโนมัติ

ระบบลิ้งไปเว็บอื่น

เปิดใช้งานได้ทันที
 • สามารถเพิ่มลบลิ้งไปเว็บอื่นได้
 • สามารถเพิ่มลบลิ้งป้ายแบนเนอร์ได้
 • สามารถปรับแต่งไอคอนหน้าลิ้งได้

ระบบประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเว็บ

เปิดใช้งานได้ทันที
 • เปิด/ปิด การใช้งานภาพข่าวหน้าแรกได้
 • เพิ่ม-ลบภาพข่าวได้ไม่จำกัด
 • มีภาพข่าว/กิจกรรมหลักให้ใช้ตลอดปี

ระบบติดต่อโรงเรียน

เปิดใช้งานได้ทันที
 • มีกล่องรับคำคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
 • มีแผนที่นำนาง GPS (Google Map)
 • แก้ไขที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทร/แฟกซ์ ได้

ระบบสถิติ

เปิดใช้งานได้ทันที
 • เก็บสถิติการเข้าชมเว็บอัตโนมัติ
 • เก็บสถิติการเข้าชมเว็บแต่ละหน้า
 • มีสรุปสถิติการเข้าชม

ระบบวันเกิดบุคลากร

เร็ว ๆ นี้
 • ขึ้นข้อความสุขสันต์วันเกิดให้บุคลากร
 • มีกล่องรับคำอวยพรจากบุคคลอื่น
 • ส่ง E-Card อวยพรทางอีเมล์

ระบบสมุดเยี่ยม

เร็ว ๆ นี้
 • เขียนสมุดเยี่ยมได้ไม่จำกัด
 • ผู้ดูแลตรวจสอบก่อนแสดงผล
 • มีการกรองคำหยาบ/ไม่เหมาะสม

ระบบปฏิทินกิจกรรม

เร็ว ๆ นี้
 • เพิ่ม-ลบกิจกรรมได้ไม่จำกัด
 • เลือกรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลาย
 • แจ้งเตือนกิจกรรมเมื่อถึงกำหนดเวลา

ระบบดาวน์โหลดเอกสาร

เร็ว ๆ นี้
 • เพิ่ม-ลบหมวดหมู่เอกสารไม่จำกัด
 • เพิ่ม-ลบเอกสารได้ไม่จำกัด
 • รองรับไฟล์ PDF, ZIP, RAR

ระบบตารางเรียน/ตารางสอน

เร็ว ๆ นี้
 • จัดการตารางสอนให้ครูแต่ละคนได้
 • จัดการตารางเรียนให้นักเรียนแต่ละห้องได้
 • ค้นข้อมูลตารางเรียน/ตารางสอนได้

ระบบแบบสำรวจ

เร็ว ๆ นี้
 • สร้างแบบสำรวจได้ไม่จำกัด
 • ตั้งเวลาเปิด-ปิดแบบสำรวจได้
 • ดูสรุปสถิติผลสำรวจได้

ระบบเผยแพร่ผลงานครู

เร็ว ๆ นี้
 • ครูเพยแพร่งานได้ด้วยตนเอง
 • รองรับไฟล์รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์ดาวน์โหลด
 • มีสถิติการเข้าชม/กล่องแสดงความคิดเห็น

ระบบคลังข้อสอบ

เร็ว ๆ นี้
 • เพิ่ม-ลบรายวิชาได้ไม่จำกัด
 • เพิ่ม-ลบข้อสอบได้ไม่จำกัด
 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้

ระบบเว็บ 2 ภาษา

เร็ว ๆ นี้
 • รองรับภาษาไทย/อังกฤษ

นอกจากนี้เรายังพัฒนาระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากท่านต้องการใช้งานระบบใดเป็นพิเศษ โปรดแจ้งความประสงค์มาได้ที่ FACEBOOK : THAI.AC